Курстар

Окуу процесси:

  • 1 Окуу модулдары

    Ар бир модуль бир нече сабактан турат, сабактын аягында өз алдынча иштөөгө тапшырмалар берилет.

  • 2 Активдүү дата-жамаат

    Кыргызстанын дата-жамааты ыкчам өнүгүүдө жана дээрлик жума сайын ар кандай иш чараларды өткөрөт.

  • 3 "Жандуу" сабактар

    Сабактардын авторлору программаны жакшыртуу жана жаңы пайдалуу сабак, курстарды кошуунун үстүндө дайыма иштейт.