Биз жонундо

Биз кимбиз? 01

Биз кимбиз?

Биз кимбиз? School of data (schoolofdata.org) эл аралык тармагынын бир бөлүгүбүз. Биздин миссия: Билим жана маалыматты анализдөө сапаттарын көтөрүү, жалпы көйгөйлөрдү чечүү үчүн адамдардын башын бириктирүү жана ушунун баарын ачык маалыматтардын негизинде ишке ашыруу.

Биз эмне иш кылабыз? 02

Биз эмне иш кылабыз?

Биз дата-сабаттуулук боюнча билим берүүчү ресурспуз. Дата менен иштөөгө жана бул шыкты башкаларга үйрөттүүгө даяр турган Кыргызстандагы адистердин жаңы мууну үчүн атайын аянтчаны өнүктүрүүдөбүз. Маалыматтар менен иштеген адистер тобун жана компаниялардын, жамааттардын жаралышына шарт түзөбүз.