Школа данных

Showing 1-2 of 2 results
Data Communication курсу: Дата тууралуу жазабыз Free
(0 vote)

Data Communication курсу: Дата тууралуу жазабыз

Декабрь 3, 2018 / No Comments

“Дата тууралуу жазабыз” курсу дата маалыматтарга негизделген окуяларды жазганды нөлдөн баштап үйрөтөт. Эгер сизге журналистика же дата маалыматтар менен иштөө кызык болсо, бул курста аталган эки тармак тең айкалышат. Бардык беш модулду бүтүргөн соң, сиз окуя үчүн маалыматты өз алдыңызча тапканды, аларды машина окуй турган форматка келтиргенди, андан нарративди таап, Excel`де анализдегенди үйрөнөсүз .

  • Teacher admin
  • (0 vote)
  • 39 Students
Бесплатно
admin
Курс Data Communication: Пишем о данных Free
(0 vote)

Курс Data Communication: Пишем о данных

Сентябрь 5, 2018 / No Comments

Курс «Пишем о данных» научит вас строить историю, основанную на данных, с нуля. Если вам интересна журналистика или работа с данными, в этом курсе сойдутся обе эти сферы. По окончании всех 5 модулей, вы сможете самостоятельно найти данные для истории, привести их в машинно-читаемый формат, найти в них нарратив и проанализировать их в Excel.

  • Teacher admin
  • (0 vote)
  • 72 Students
Бесплатно
admin